Syrevask rustfritt stål

 

 

Rengjøring av rustfritt og syrefast stål

Rustfritt stål er legert stål som inneholder minst 10,5 % krom og under 1,2 % karbon. I forbindelse med oksygen dannes det et tett og kjemisk motstandsdyktig kromoksidsjikt (passivt sjikt) på ståloverflaten. Dette sjiktet tåler mange aggressive medier og gjør ytterligere overflatebeskyttelse overflødig. Sluttbehandlingen avgjør kvaliteten på ståloverflaten. Ved beising blir overflaten nesten matt. Sliping og/eller polering gir speilende glans- eller høyglansoverflate. Uansett overflatekvalitet er alle overflater av rustfritt og syrefast stål utsatt for finger- og håndmerker, oljeholdige stoffer, klebestoffer osv.

 

 

Generelt

Ikke bruk klebefolie, limbånd, kreppbånd eller lignende som provisorisk merking på overflater. Det kan være svært vanskelig eller helt umulig å få bort limet, og resultatet kan bli skjemmende flekker og limrester på overflaten.

Det må ikke utføres sveising eller sliping av ståldeler i nærheten av rustfritt og syrefast stål! Slipegnister og sveisesprut kan lage hull i det passive sjiktet og forårsake konsentrerte rustflekker.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler (f.eks. stålskrape, stålull, stålbørste eller stålsvamp)!

Syrer, særlig klorholdige syrer, blekemidler eller sølvpuss kan trenge gjennom eller ødelegge det passive sjiktet. Edelstål må derfor ikke rengjøres med uegnede midler.

 

Overflaterengjøring

Overflater av rustfritt og syrefast stål er harde, glatte og uten porer. Dermed er det ingen steder hvor smuss og mikroorganismer kan feste seg. Likevel må også deler av rustfritt og syrefast stål rengjøres og desinfiseres regelmessig. Fastklebet støv og produksjonsrester må fjernes omhyggelig under den første rengjøringen eller grunnrengjøringen. Under overflaterengjøringen må det tas hensyn til overflatekvaliteten. Slipte og polerte flater kan tørkes av i fuktig tilstand, for eksempel med en mikrofiberklut. Til beisede flater er det ofte bedre å bruke svamp. Om det trengs rengjøringsmiddel, avhenger av hva slags smuss det dreier seg om. Enkel smuss fjernes lett med spesialrengjøringsmidler for rustfritt/syrefast stål. Spesialrengjøringsmidler for rustfritt/syrefast stål løser opp mineralsk tilsmussing og gjør overflaten lysere uten å angripe grunnmetallet.

Egnede pleie- og rengjøringsmidler kan bestilles via InnoTek AS.