InnoTek Beise Bad

brukes for store eller mindre prosessbad for rensing av rustfritt stål.

 

Beise Bad 3030 konsentrat 1:1

Beise Bad 3030 er det mest brukte produkt for syrevasking av rustfritt stål og kan brukes både i syrekar eller i forskjellige automatiserte og lukkede prosessløsninger

Salpetersyre/ Flussyreblanding som blandes 1:1 med vann

Leveres i IBC (1000kg)  eller kanner (20kg)

 

Beise Bad NR konsentrat 1:2

Beise Bad NR inneholder ikke salpetersyre og kan brukes både i syrekar eller i SV-Automat (tåkebeisprosess)

Beise Bad NR forhindrer avleiring av kristallinsk metallsalter i prosessvæsken

Beise Bad NR kan nesten brukes i ubegrenset tid. Det er ikke lenger nødvendig med å bytte hele syrebad. Som betyr en kostnadsreduksjon av 70% for destruksjon av brukt syre

Mindre slitasje på prosessutstyr som for eks. Syrekar, rørledninger og i omgivelse av syreplassen

I lukket prosessanlegg er det mulig med utslippsfritt syrevaskprosess

Ved oppvarming av syrekar dannes ikke nitrøse gasser

Svovelsyre og flussyreblanding som blandes 1:2 med vann ved bruk i syrekar

Leveres i IBC (1000kg),  kanner (20kg) eller fat (200kg)