InnoTek Beise Pasta 

kan brukes for fjerning av oksyd og misfargete, varmepåvirkede soner etter sveising på rustfritt/ syrefast stål eller fjerning av korrosjonsangrep. En ren metallisk overflate i anvendelsområde vil bli oppnådd. Det er ikke anbefalt å beise i direkte sollys da dette vil tørke ut beise pasta og dermed ikke gir ønsket effekt. Vennligst les sikkerhetsdatabladet nøye eller ta kontakt med InnoTek AS for detaljert informasjon om HMS kravene. Det er påkrevd å bruke rett sikkerhetsutstyr under beiseprosessen. InnoTek AS vil være behjepelig rund spørsmål om det rette sikkerhetsutstyret.

Beise Pasta 1020

- Brukes best på 316 eller lignende legeringer

- Leveres i 2kg bokser

 

Beise Pasta 1030

- Brukes best på duplex/superduplex eller andre syrefaste legeringer

- Leveres i 2kg bokser

 

Beise Pasta AT

- En beise pasta som ikke lenger innholder flusssyre slik at meget giftig advarsel i sikkerhetsdatabladet ikke trengs lenger

- Utvikling av nitrøse gasser som oppstår i kjemisk reaksjonen av salpetersyre i beiseprosessen er redusert med opp til 80%. Brukes best på 316 eller lignende legeringer

 

- Leveres i 2kg bokser

 

Beise Pasta 3D

 - Brukes på titan og aluminium legeringer

-  Leveres i 2kg bokser